Diction
Ring til 401 98 040
Hverdager fra 08.00 til 16.00

Veiledning for hvordan du beregner lønnen din som oversetter

Hvor mye lønn kan jeg kreve for oversettelsene mine?

En ting som både nye og erfarne oversettere bør tenke over, er hvilken pris man ønsker å ta for oversettelse i forskjellige språkkombinasjoner. Det kan være vanskelig å finne ut hvor mye de ulike oversettelsesbyråene tilbyr i lønn for oppdrag. Skal du ta en fast pris per time, per oppdrag, per ord – eller noe helt annet? Det varierer fra byrå til byrå og fra oversetter til oversetter. Hos Diction opererer vi med priser per ord, både for våre kunder og oversettere. I prinsippet kan du selv bestemme hvor mye du ønsker å ta per ord for oversettelse.

Det er verdt å tenke over om du har ledig kapasitet for flere oppdrag, og i så fall kan du vurdere å tilby en lavere pris. Er du i en situasjon hvor du allerede har nok arbeid, kan du vurdere å ta en litt høyere pris. Hvis du er i tvil om hva prisen per ord bør være, kan du alltid skrive til oss for råd og anbefalinger.

For å finne ut hvor mye DU kan kreve i lønn for dine oversettelser, er det relevant å vurdere hvilken oversetterprofil du har. Her skiller man ofte mellom spesialiseringene man tilbyr som oversetter, og hvilke språkkombinasjoner man oversetter innenfor.

Spesialist vs. generalist

Spesialiserte oversettere kan vanligvis ta høyere lønn for oversettelser enn generalister. Det kan de blant annet fordi det tar tid å bygge opp en spesialisert kunnskap, og dessuten fordi det tar lengre tid å oversette fagspesifikke tekster med høy grad av kompleksitet. Både etterspørselen etter, og mangelen på spesialister er stor, noe som vanligvis gir rom for høyere lønn.

De mest etterspurte spesialistene har følgende spesialområder:

  • Jus
  • Medisin
  • Finansiering og økonomi
  • Tekniske tekster, inkludert brukerveiledninger

Generalister oversetter ofte svært forskjellige typer tekster innenfor blant annet humaniora, litteratur, markedsføring, kultur, hjemmesidetekster m.m. (selvfølgelig kan man også spesialisere seg innen disse områdene , men i mange oversettelsesbyråer regnes dette som generelle tekster). Som generalist kan du få tilgang til et bredt spekter av oppdrag, og ofte gjerne flere oppdrag, slik at du på den måten øker arbeidsmengden.

Mange oversettere er generalister, noe som gir større konkurranse. Generalister er dermed ofte pålagt å jobbe med mer konkurransedyktige priser, noe som kan føre til lavere lønn per ord enn det spesialiserte oversettere tar. Generelle tekster anses gjerne for å være lettere å oversette, og derfor er det ofte mulig å oversette flere ord per dag.

Hasteoversettelser er vanligvis bedre betalt. En hasteoversettelse vil som oftest falle innenfor en tidsramme på 24 timer avhengig av oppdragets størrelse. Derfor bør du vurdere om du skal ta spesielle priser for hasteoppdrag, og om du kan gjøre disse på kort varsel.

Minstepris for oversettelse

For å sikre en minstelønn for oversettelsene dine kan du vurdere å angi en minstepris. Dermed er du alltid garantert et minstebeløp hvis det er snakk om veldig små tekster. Hvis du er i tvil om hvilken minstepris du skal ta, kan du alltid spørre oss om råd.

Hvilke språkkombinasjoner kan du oversette innenfor?

I Diction benytter vi utelukkende morsmålsoversettere, og dermed vil du alltid bare kunne oversette til ditt eget morsmål.

Lønnen din henger sammen med hvilke språkkombinasjoner du oversetter innenfor. Oversettelse innenfor bestemte språk gir høyere lønn enn andre språk, både fordi det tar lengre tid å oversette og fordi det bare finnes en liten gruppe oversettere innenfor disse språkkombinasjonene. Et godt eksempel på et språk med høyere lønn er nederlandsk. De mest utbredte språkkombinasjonene, som f.eks. engelsk til norsk, gir ofte en lavere lønn per ord, ettersom det er mange oversettere innenfor denne språkkombinasjonen. Du bør også vurdere hvilket land oversettelsesbyråene er basert i, da det er forskjell i lønnsnivå fra land til land.

Kan du mer enn å oversette? Så gjør oppmerksom på det

For å få muligheten til å øke inntekten din bør du tenke over hvilke tjenester du kan tilby. Har du for eksempel muligheten til å tilby både oversettelse, korrekturlesing og tekstskriving? Da kan du gjøre prosjektlederen oppmerksom på det, eller oppgi det sammen med prisene dine i systemet vårt. Ved å angi alle tjenestene du tilbyr, øker du sjansene dine for å bli brukt til flere prosjekter.

Regn ut din potensielle lønn for en hel måned

Du kan prøve å regne ut din egen potensielle lønn ved å finne ut hvor raskt du oversetter forskjellige typer tekster, og hvor stor kapasitet og tilgjengelighet du har til oversettelse hver dag. På den måten kan du, ved å gange antall oversatte ord per dag med ordprisen din, regne ut hvilken lønn du potensielt ville kunne oppnå. Vi kan alltid hjelpe deg med å avgjøre om målsetningen din er ambisiøs, lav eller realistisk.

Vi håper at denne veiledningen er til nytte for deg for å finne ut hvilke variabler som spiller inn i din mulige inntekt som oversetter.

Betal med kort eller Vipps

Vi tilbyr nettbetaling til private kunder.
visa mastercard vipps
Motta et uforpliktende tilbud
Diction AS
Postadresse: Bogstadveien 27 B
0355 Oslo
Norge
401 98 040
Org.nr.: 919 257 121
EAN: 5797200064202
visa mastercard vipps