Våre kunder

Diction har erfaring med oversettelse av tekster for både næringsliv, offentlig sektor og privatpersoner. Vi kan skilte med oversettere som har erfaring fra de fleste fagfelt. Flere av våre oversettere har spesialisert seg på et bestemt fagområde, noe som skinner gjennom i teksten ettersom den høres helt naturlig ut for målgruppen din. Dette er med på å fremme budskapet ditt så tydelig som mulig.

Tekster vi har jobbet med tidligere

Salgsbrev, nyhetsbrev, salgsavtaler, presentasjoner av feriehus og ferieboliger, tekst til nettsteder, webannonser, markedsføringstekster, turisme, annonser, kundemagasiner, bøker, reklame, interne og eksterne brosjyrer, foldere, filmmanus, pressemeldinger, PR, Internettekster, SEO-orientert tekster, artikler, guider, økonomiske analyser, personalanalyser, opplæringsmateriale, industritekster, tekniske håndbøker, brukerhåndbøker, bruksanvisninger, finansrelaterte tekster, tekster om pensjon, forsikringstekster, årsrapporter med fler.

Referanser

Siden vi startet opp i 2010 har vi hatt gleden av samarbeide med en portefølje av små, mellomstore og store selskaper. Vi har tilbudt alle disse partnerne både oversetting og korrekturlesning. Nedenfor finner du eksempler på kundene våre fra forskjellige bransjer. Du kan i tillegg klikke på kategorien «Eksempler» dersom du vil lese mer om våre oversettelsesprosjekter. Nedenfor finner du et utvalg av bransjer og fagområder vi har jobbet med:

Forsikring, Pensjon, IT, Personlig pleie/helse, Turist- og reiselivsnæringen, Design- og møbelindustrien, Interiør, Forsknings- og utdanningsinstitusjoner, Reklame- og markedsføringsbransjen, Media/film/TV-bransjen, Journalistikk.

Våre kunder